ေနာက္ဆံုးထြက္ Movie ေတြကို Down ခ်င္လွ်င္ . . .

Wednesday, October 22

iOS 8.1.0 IPSW file download Links

 
For iPhone

For iPad
8.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1_12B410_Restore.ipsw

8.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1_12B410_Restore.ipsw

8.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1_12B410_Restore.ipsw

8.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1_12B410_Restore.ipsw

8.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.1_12B410_Restore.ipsw

8.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1_12B410_Restore.ipsw

8.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1_12B410_Restore.ipsw

8.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1_12B410_Restore.ipsw

For iPod Touch
 

Saturday, May 3

VRoot (ROOT大师)

vroot logo

ဒီ tool သည္ ဖုန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား (အမ်ိဳးေပါင္း 8000 ေက်ာ္) ကို Root ေဖာက္လို႔ရသည္။

Download Link

ABOUT VROOT

Vroot is an one-key root tool designed by Mgyun-team. Just click one button, you can root your mobile device immediately!

It is very easy to use .Turn on the USB debugging mode, and connect your phone to the computer, then click the button "root" and now what you have to do is just waiting for the root result. Forget the complex and troublesome tutorials, everyone can control it easily.

Vroot's goal is providing the excellent and simplest experience for all android users. The newest version of Vroot have supported for more than 8000 kinds of Android devices. It is more effective, easier and faster than you can imagine.

In order to serve non-chinese user, we are pleasure to release this English version for downloading . If you are a non-Chinese user, just download the English version of the Vroot and enjoy the root now.

If you have any problem, please submit your feedback to this email-address: service@mgyun.com.

Good luck to you! Just do it and enjoy the android world!

Zapya (快牙) for Windows


       Zapya အေၾကာင္းေတာ့ ေထြေထြထူးထူး ေျပာစရာမလိုေလာက္ဘူးထင္တယ္။ ဒါကေတာ့ Window version ျဖစ္ပါတယ္။

Download Link

GPU-Z 0.7.8


ကိုယ္သံုးေနသည့္ Graphic ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အထိအက် သိႏိုင္သည္။

Developer: techPowerUp
License / Price: Freeware / $0
Size / OS: 1.6 MB / Windows 2K / XP / XP 64 bit / Vista / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit / 8
Last Updated: April 14th, 2014, 08:56 UTC

Download Link

Friday, May 2

Samsung Galaxy S3 and S4 Secret Codes

မွတ္ခ်က္ ။     ။ အခ်ိဳ႕ code မ်ားသည္ အျခားဖုန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Model & Firmware မတူသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ code မ်ားလည္းအသံုးျပဳလို႔မရႏိုင္ပါ။

ဖုန္းထဲသို႔ code ထည့္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖ်က္စီးမႈကို လံုးဝလံုးဝ တာဝန္ယူမည္  မဟုတ္ပါ။

 CODE         CATEGORY     sub-CATEGORY      REMARK
*#1575#     Setting            Accessory         GPS Control Menu
*#0842#     Test                Accessory         Vibra Motor Test Mode
*#0283#     Setting            Audio               Audio Loopback Control
*#0673#     Test                Audio               Audio Test Mode
*#0289#     Test                Audio               Melody Test Mode
*#0228#     Info Display     Battery             Battery status ADC, RSSI reading
*#2255#     Info Display     Call                  List/log
*#7412365#       Info Display     Camera     Camera Firmware Menu
*#34971539#     Setting            Camera     Camera Firmware Update
*#273283*255*3282*#         Setting           Data     Data Create Menu
*#2732832553282*#            Setting           Data     Data Create Menu
*#273283*255*663282*#     Setting           Data     Data Create SD Card
*#273283255663282*#        Setting            Data     Data Create SD Card
*#3282*727336*#               Info Display     Data     Data Usage Status
*#3282727336*#                 Info Display     Data     Data Usage Status
*#8999*523#                      Info Display     Display/LCD     LCD Brightness
*#0589#          Test     Display/LCD     Light Sensor Test Mode
*#0588#          Test     Display/LCD     Proximity Sensor Test Mode
*#5282837#     Info Display     JAVA     Java Version
#*3888#          Test     Network     BLUETOOTH
*#232337#       Info Display     Network     Bluetooth MAC Adress
*#232331#       Test     Network     Bluetooth Test Mode
*7465625*638*#          Setting     Network     Configure Network Lock MCC/MNC
*7465625638*#            Setting     Network     Configure Network Lock MCC/MNC
*7465625*782*#          Setting     Network     Configure Network Lock NSP
*7465625782*#           Setting     Network     Configure Network Lock NSP
*#0011#          Info Display     Network     GSM status information
*#301279#                  Setting     Network     HSDPA/HSUPA Control Menu
#746562527*#             Setting     Network     Insert Content Provider Keycode
#7465625*638*#         Setting     Network     Insert Network Lock Keycode
#7465625638*#           Setting     Network     Insert Network Lock Keycode
*7465625*27*#           Setting     Network     Insert Network Lock Keycode NSP/CP
*746562527*#             Setting     Network     Insert Network Lock Keycode NSP/CP
*7465625*77*#           Setting     Network     Insert Network Lock Keycode SP
*746562577*#             Setting     Network     Insert Network Lock Keycode SP
#746562577*#            Setting     Network     Insert Operator Lock Keycode
#7465625*782*#         Setting     Network     Insert Partitial Network Lock Keycode
#7465625782*#           Setting     Network     Insert Partitial Network Lock Keycode
*#2263#         Setting     Network     RF Band Selection / Network modes select
*#2663#         Setting     Network     TSP / TSK firmware update
*#872564#     Setting     Network     USB Logging Control
*#526#          Setting     Network     WLAN Engineering Mode
*#528#          Setting     Network     WLAN Engineering Mode
*#232338#        Info Display     Network     WLAN MAC Address
*#232339#        Test     Network     WLAN Test Mode
*2767*3855#     Setting     Phone     Full factory reset     FULL RESET
*#2222#            Info Display     Phone     Hardware Version
*#06#     Info Display     Phone     IMEI number
#*3849#            Setting     Phone     Restarts     Restarts
#*3851#            Setting     Phone     Restarts Phone     Restarts
#*3876#            Setting     Phone     Restarts Phone     Restarts
#*#8377466#     Info Display     Phone     Software & Hardware Version
*#7465625#       Info Display     Phone     View phone lock status
#*2562#             Setting     Phone         Restarts
*2767*4387264636#           Setting     SMS     Sellout SMS / PCODE view
#*5376#             Setting     SMS         PURGE
#7465625*782*Code#         Setting     Subset     lock     OFF
*#746#               Setting     System     Debug Dump Menu
*#*#7780#*#*   Setting     System     Delete All but original system (Factory Reset)     RESET
*#9090#     Setting     System     Diagnostic configuration
*#9900#     Setting     System     Dump mode     Enable/disable
*#7780#     Setting     System     Factory Reset
*27673855#     Setting     System     Full Factory Reset
*#4238378#     Setting     System     GCF Configuration
*#3214789#     Setting     System     GCF Mode Status
*#0*#              Test     System     General Test Mode
#7465625*27*#     Setting     System     Insert Content Provider Keycode
#7465625*77*#     Setting     System     Insert Operator Lock Keycode
*#3214789650#     Test     System     LBS Test Mode
*#8999*8378#       Test     System     Menu
*#03#              Setting     System     NAND Flash S/N
*#8736364#     Setting     System     OTA Update Menu
*#7353#          Test     System     Quick Test Menu
*#7594#          Setting     System     Remap Shutdown to End Call TSK
*#745#            Setting     System     RIL Dump Menu
*27674387264636#     Setting     System     Sellout SMS / PCODE view
*#197328640#           Setting     System     Service Mode
*#32489#                  Setting     System     Service mode Ciphering Info
*#12580*369#           Info Display     System     Software and hardware info
*#44336#                  Info Display     System     Sofware Version Info
*#12580369#             Info Display     System     SW & HW Info
#*7828#           Setting     System     Task screen
*#07#              Test     System     Test History
*#7284#           Setting     System     USB I2C Mode Control
*#1234#           Info Display     System     View SW Version PDA, CSC, MODEM
*#0782#           Test     Time     Real Time Clock Test
*#272886#        Setting         Auto Answer Selection
*#272imei#*      Setting         Product code
*#272*IMEI#     Setting         then we will get buyer code For samsung galaxy sIII csc code
*#80#               Unknown

Wednesday, April 30

Huawei G510 Myanmar Font Theme (Emotion UI)

 
 Myanmar Font Theme Download

(၁) - အေပၚကေပးထားေသာ link မွ font theme ကို down လိုက္ပါ။
(၂) - filemanager ကိုဖြင့္ျပီး download လုပ္ထားေသာ file ကို HWTheme folder သို႔ေရြ႕ေပးပါ။
(၃) - Theme application ကိုဖြင့္ျပီး Theme ကို Theme with font ျဖင့္ေျပာင္းေပးပါ။
(၄) - Phone ကို restart ခ်ေပးပါ။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...